Pravidla pro hru Virtuální rybolov na revírech České republiky

Virtulální rybolov je jednouduchá herní strategická aplikace, která umožňuje rybaření na oficiálních revírech České republiky. Základem hry je strategie výběru návnad, krmení a volba revíru. Při virtuálním rybolovu lze chytit ryby, které se běžně vyskytují na revírech ČR, včetně trofejních kusů. Naše virtuální revíry jsou bohatě zarybněny a lze na nich chytit i ryby, které se v reálu na daném revíru nevyskytují.

Registrace

Před započetím samotné hry je vyžadována platná registrace a přihlášení ke svému účtu. Registraci provedete pouze na základě své platné e-mailové adresy v kombinaci s heslem a herním Nickem.
Registrovat se můžete ihned zde: R e g i s t r o v a t
Bez platné registrace a přihlášení nelze hru započít. Hra vyžaduje uživatelský účet, kam se připisují kredity a výsledky lovu.

Uvedení neplatné emailové adresy nebo emailové adresy, která není Vaše, se bere za porušení soutěžních pravidel a výhra bude postoupena dalšímu v pořadí. Zkontrolujte si prosím platnost svých e-mailových adres. Žádost o vyplacený výrhy musí být odeslána z e-mailové adresy uvedené při registraci. Pokud tyto adresy nebudou zcela totožné, nelze výhru přiznat.

Započetí samotné hry

Samotný rybolov započnete po přihlášení výběrem oblasti a následně výběrem samotného revíru. V nabídce se zobrazují pouze revíry, které obsahují fotografii. V případě, že máte zájem lovit i v revíru, který není zobrazen, postačí k danému revíru vložit v systému vlastní fotografii. Fotografie musí být pořízena na daném revíru a musí jej vystihovat. Vkládejte pouze fotografie, které jsou vaše vlastní nebo máte právo na jejich zvěřejnění. Za vložené fotografie obdržíte Nákupní kredit.

Rozložení herního panelu

V horní liště naleznete identifikační údaje svého herního účtu. Střední část panelu je vyhrazena na samotnou akci. Pravá část panelu je informační, kde naleznete své aktuální úlovky ryb a graf zakrmení pro daný revír. Veškeré části jsou stručně popsány a vystihují svůj účel.

Výběr návnady

Návnada je prvním základní strategická surovina, která ovlivňuje chování a záběry ryb na jednotlivých revírech. Na běžné a levnější návnady berou menší a plevelné ryby, na ty dražší lze chyti i ryby trofejní a ušlechtilejší.. Není ale vyjímkou chycení trofejní ryby i na levné návnady. Stejně jako při reálném rybaření je potřeba trocha toho štěstí.

Běžné - Běžně dostupné a levné návnady, na které berou více plevelné a menší ryby. Lze ulovit ale i ryby trofejní.

Účinné - Účinnost dražších návnad nespočívá ve větší četnosti záběrů, ale v rapidně vyšší pravděpodobnosti chytit větší úlovek. Ale i na tyhle druhy návnad není problém chytit menší plevelné ryby.

Zakrmování

Druhou podstatnou strategií je zakrmení na jednotlivých revírech. Zakrmovat lze prakticky každou návnadou, až na vybrané vyjímky. Zakrmením si zvyšujete rapidně šanci na větší úlovky. I zakrmení soupeři ovlivňuje také váš lov a jeho výsledek.

Zakrmení na jednotlivých revírech není trvalé. Každý den dochází k vstřebání části Vaší krmné dávky tak, jak to bývá i v reálu. Jestliže na některém z revíru delší dobu nekrmíte, přijdete o výhodu zakrmení při lovu zcela.

Nákup nástrahy

Nákup návnad či nástrah se realizuje z aktivního panelu, kdy po výběru aktivní návnady máte možnost tuto nakupovat za své Nákupní kredity v předem přednasteveném množstí 1 - 100 ks. Každá nástraha má svou cenu vyčíslenou v kreditech.

Nahození prutu

Samotné nahození prutu lze provést pokud máte dostatečné množství zvolené návnady. Provedete tak kliknutím na ikonu 'Nahodit prut'. Po úspěšném náhozu se zobrazí panel signalizátoru, přičemž již probáhá samotný lov. V této fázi hru nepřerušujte nebo nevypínejte panel prohlížeče. Došlo by ke ztrátě vašeho kreditu za nához a případného úlovku. Délka lovu závisí na druhu návnady v závislosti na rozpustnosti aj. okolnostech.

Signalizace záběru

Dojde-li k samotnému záběru, zazní signalizátor a ohlásí záběr. Nyní máte určitý předem nespecifikovaný čas na rekaci záběru. Záseknutí úlovku provedete ikonou, která se objeví u signalizárotu. Jestliže se neprovede zaseknutí úlovku včas, přijdete o něj. Pokud spouštíte hru přes mobilní zařízení nebo tablet, nemusí být signalizátor ozvučen. Závisí na typu přístroje.

Kredit

Kredit je herní položka, kterou dostanete v určitém množství při první registraci. Dále lze získávat např. vkládáním fotek do galerií, vkládáním inzerce, popř. za akci v jiné činnosti. V určitých případech i za prohlížení určitých sekcí našeho portálu. Ve hře se stav kreditu zobrazuje v horním navigačním panelu vpravo.

Denní bonus za přihlášení do hry + 200 - 500 Kreditů za každou hodinu (nárok na tento kredit máte vždy 1 hodinu od posledního přidělení/přihlášení). Hodnota přiděleného kreditu se může měnit na okolnostech. Pohybuje se v daném rozmezí. Hodnotu přidělovaného kreditu ovlivnuje i získaná zkušenost!
Vložení fotografie k revíru na našem webu + 2.500 Kreditů (vkládání fiktivních nebo opakujících se fotografií je bráno za porušení pravidel hry!)
Vložení inzerátu na našem webu + 1.000 Kreditů (vkládání fiktivních nebo opakujících se inzerátů je bráno za porušení pravidel hry!)
Vložení našeho odkazu na váš nebo jiný web - hlavní stránka + 30.000 Kreditů
Vložení našeho odkazu na váš nebo jiný web - podstránka + 5.000 Kreditů
Vložení našeho odkazu na facebook + 3.000 Kreditů (nutno nahlásit)

Booster

Booster zvyšuje pravděpodobnost chycení větších úlovků a pravděpodobnost chycení trofejní ryby. Větší účinnost má především u ušlechtilých ryb. Použití boosteru nerazučuje chycení velké ryby, pouze zvyšuje pravděpodobnost. Booster lze získat za shlédnutí reklamy sponzorů, která se obejvuje v pravém panelu Booster reklamy. Pokud je v tomto místě přítomna reklama, tak po jejím shlédnutí obdržíte jeden Booster. Shlédnutím reklamy je myšleno kliknutí na ikonu reklamy, kdy dojde k přesměrování na web (produkt, nabídku, akci aj.) sponzora. Reklama se opět objeví za 1 hodinu, kdy lze tuto akci opakovat. Booster lze rovněž získat jako výhru v soutěži. Máte-li k dispozici Booster, zobrazí se vám vpravo v akčním panelu další ikona Nahodit s Boosterem. Kliknutím na tuto ikonu provedete náhod s aplikací Boosteru.

Stav počtu ryb

Ukazatel stavu počtu ryb naleznete vedle Kreditu a Boosteru. Ukazuje současný počet chycených ryb v této soutěži. Číslo za lomítkem ukazuje omezení počtu ryb na danou soutěž. Pokud je za lomítkem nulová hodnota, tak je lov bez omezení počtu chycených ryb. Některý typy soutěží mohou být omezeny počtem chycených ryb, tzv. hra START - STOP. Pokud je tedy za lomítkem číslice větší jak 0, tak jde právě o uvedené omezení na počet úlovků. U hry START - STOP je tedy nutné taktizovat a co nejvíce využít možnosti hry jako je krmení, boostery, výběr revíru a návnady!

Úkoly a zkušenosti

V průběhu virtuálního lovu je možné plnit různé úkoly za body. Získané body lze rozdělit mezi vybrané vlastnosti (dovedonosti), které ovlivní průběh vašeho lovu.

Co že to je?

Ve hře je možné, tak jak v reálu, vytáhnout z vody i nějaký ten odpad. Při virtuálním rybolovu lze takto ze dna vytáhnout i nestandardní kousky, které mají určitou herní hodnotu. Případně lze ulovit neznáme druhy ryb. U běžných soutěží je pravděpodobnost ulovení odpadu minimální. Občas ale spustíme soutěže přímo na odpadní suroviny, kde lze lovit odpad s větší frekvencí a získávat tak růzené soutěžní měny.

Odpad Odpad Odpad Odpad

Fullscreen mód

Fullscreen mód umožňuje maximalizovat hru na celou obrazovku nebo displej telefonu. Ve fullscreen módu jsou odstraněny veškeré pomocné lišty prohlížeče. U chytrých telefonu nelze v módu fullcreen již dále plochu zvětšovat nebo zmenšovat tažením prstů. Tato funkce je dostupná pouze v běžném zobrazení. Zapínání a vypinání fullscreen módu se provádí kliknutím na ikonu:
fullscreen normal mode

Ceny

Ceny do soutěže jsou poskytovány buď naším serverem MyFish.cz nebo sponzory výměnou za reklamu. Ceny mohou být věcné nebo ve formě rybářského či jiného vybavení, dále také formou kreditů potřebných do hry Virtuální rybolov. Na soutěžní ceny se nemusí vztahovat záruční lhůta. Může jít o ceny, které byly jako předváděcí, vystavené nebo mají vadu neovlivňující jejich účel.

Výhra

Každá hra má určitý specifický úkol. Po skončení dané soutěže se tato objeví v kategorii ukončených soutěží, kde je zřejmé pořadí hráčů registrovaných do hry. Pokud se po ukončení soutěže nacházíte na výherní pozici, zpravidla 1-3 místo, kontaktujte nás prostřednictvím emailu s žádostí o předání výhry. Pokud je výhra věcná a je nutné ji zaslat poštou, uveďte svou adresu. Adresa musí obsahovat Jméno, Příjmení, Ulici, číslo domu, PSČ, telefonický kontakt. Telefonický kontakt slouží pouze pro kurýra nebo zaslání sms o doručování balíčku. Žádost o vyplacený výhry musí být zaslána do 15-ti dnů od ukončení soutěže a to z e-mailové adresy uvedené při registraci. Tato emailová adresa se musí zcela shodovat! V opačném případě nemáte nárok na přiznání výhry! S veškerými údaji nakládáme v sousladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

Reklama:

Pravidla

Provozovatel webu má právo na úpravu pravidel soutěže, pravidel lovu, ceny kreditů aj. a to i v průběhu běžící soutěže. Taková úprava je platná pro všechny účastníky soutěžní hry Virtuální rybolov, tedy neovlivní průběh, výsledek hry nebo nezvýhodní určité účastníky rybolovu. Hru Virtuální rybolov je zakázáno jakkoliv upravovat nebo používat techniky, které by ovlivnily výpočetní a databázové procesy hry. Takové porušení bude postihnuto vyloučením ze hry, případně omezením vstupu na web nebo korekcí herní měny.

Nekalé praktiky

Nekalými praktikami je myšleno jednání, které nepovoleným počínámím zvýhodní uživatele proti ostatním např.:

Provozovatel webu si vyhrazuje právo na posouzení zjištěného počítnání uživatele i na případy, které nejsou uvedeny v seznamu.

Testovací provoz

Pokud je u soutěže označen Testovací režim, jde o platnou soutěž, ale některé funkce nebo procesy mohou být zpomaleny. Jde o režim, kdy se testuje např. zátěž serveru nebo nové funkce, které nelze doladit jinak, než v ostrém provozu této hry. V tomto režimu se může hra pozastavit nebo zamrznout. Tyto problémy se vyskytují zřídka a především u mobilních telefonů, tabletů nebo jiných zařízení s operačním systémem Android.

Na jakém zařízení hru hrát?

Hra byla programována a optimalizovaná pro stolní počítače a notebooky s operačním systémem Windows 7+. Doporučujeme používat nejnovější verze prohlížečů! Hru lze hrát i z mobilních telefonů a tebletu s operačním systémem android. U těchto zařízení může docházet k neočekávaným chybám nebo ukončení běhu hry. Hra je na mobilních telefonech testována s Androidem 7+ a na prohlížeči Chrome.