menu
Pracuji
Zavřít

Výherní kombinace symbolů

Výherní kombinace symbolů ryb určují výslednou výhru (bonus). Bonusy jsou rozděleny podle atraktivity a důležitosti samotné výhry do skupin. Jsou označeny čísly. Výčet samotných výher nalznete pod tabulkou.

Play 3000 kreditů
- shoda symbolů na střední linii

Play 10000 kreditů
- shoda symbolů na střední linii + horní linie + dolní linie

Play 25000 kreditů
- shoda symbolů na střední linii + horní linie + dolní linie + horní úhlopříčka + dolní úhlopříčka

Slot 1 Slot 2 Slot 3 Skupina
11
10
5
14
5
2
4
3
4
3
3
2
3
4
3
3
4
2
3
3
4
4
4
3
4
13
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1