menu
Pracuji
Zavřít

Pravidla soutěží na revírech se sportovním rybolovem

Do soutěže jsou automaticky zařazeny veškeré revíry, které vyhovují uvedené rozloze v základním infu samotné soutěže.

Soutěží se na zisk z povolenek za daný herní měsíc (v reálu jeden den), které soutěžící prodá na daném sportovním revíru. Výtěžek je přepočítán dle algoritmu v závislosti na rozloze vodní plochy.

Výhercem se stává soutěžící s nejvyšším dosaženým ziskem dle algoritmického přepočtu. . Samotná tabulka obsahuje nejvyšší dostažené hodnoty soutěžícího na daném revíru. Nelze tedy nárokovat více cen v soutěži s jedním revírem.

Podmínkou soutěže je ponechání získaných kreditů na povolenkách. Výběrem kreditů z povolenek v průběhu soutěže a rovněž v době, než dojde k vložení soutěže do archivu budete automaticky ostraněni z výsledné tabulky. Jakmile bude soutěž převedena do archivu lze kredity užít k další potřebě.

Bude-li vám odebrána vodní plocha za neplacení nájmu, přijdete i o kredity z povolenek a tedy i o pořadí v soutěži!!!

Přepočt vydělaných kreditů na plochu se řídí algoritmem, který srovnává výhody a nevýhody menších a větších vodních ploch.
Aby bylo možné do soutěží zařadit jak malé tak velké vodní plochy, tak je nutná tato algoritmická korekce, jinak by nebylo možné měřit výdělky malé a velké vodní plochy.

Provozovatel webu si vyhrazuje právo na úpravu pravidel a to i v probíhající soutěži. Po skončení soutěže se výherce přihlásí o svou výhru na info@myfish.cz a to nejpozdějí do 7 dnů ode dne jejího ukončení. Neučiní-li tak, výhra propadá další soutěži, kdy další soutěž proběhne ve zkráceném herním čase.