menu
Pracuji
Zavřít

Novinky ve hře VR3

 • Nyní se za údržbu revíru platí. U malých vodních ploch to jsou poměrně zanedbatelné částky. U větších vodních ploch je cena mnohem vyšší.

20.08.2019
 • Přidána nová hra Happy Hour ve VR3 Slot Machine. V tuto šťastnou hodinu se Jackpot připisuje deseitnásobně.

11.08.2019
 • Přidána nová hra o Jackpot a soutěž o nejvyšší Jackpot ve hře VR3 Slot Machine

5.08.2019
 • Přidána funkce zvýšení kapacity sádky. Za herní kredit můžete zvýšit kapacitu sádky. Sádku lze využít k umístění ryb před výlovem. Takto umístěné ryby zůstanou v revíru a nebudou prodány. Jde o důležitou součást chovu trofejních ryb, které mají rapidní vliv na prodej povolenek a s tím související zisk. S malou kapacitou sádky prodáte i trofejní kusy a to je nežádoucí!

31.07.2019
 • Ve VR3 Slot Machine zvýšen limit na minimální potřebný kredit do hry na 100.000 kreditů. Důvodem je registrace nových hráčů, kteří kredit utratí pouze ve VR3 Slot Machine a neúčastní se samotné hry VR3

31.07.2019
 • Do VR3 Slot Machine přidána hodnota Jackpot

18.07.2019
 • Zvýšena maximální cena povolenky pro vodní plochy se sprotovním rybolovem

17.07.2019
 • Přidán nový bonus Údržba, který zvyšuje hodnotu údržby a zároveň atraktivitu o jednotky. Má zásadní vliv na zisky z povolenek.
 • Zvýšen limit na maximální počet vodních ploch, které lze vlastnit na 12

16.07.2019
 • Do prodeje povolenek zvíce zohledněn stav rybí obsádky.
 • Zvednuta hodnota sádky. Nyní lze před výlovem vložit do sádky až 250 kg ryb, které chcete ponechat.
 • Nyní lze ryby nakupovat i v jednotkách 1000 Ks.
 • Některé položky levého navigačního menu byly zkorigovány do složky VR3 Info

12.07.2019
Přidány věcné ceny do VR3 Slot Machine. Nyní můžete vyhrát ceny aniž byste museli soupeřit v samotné hře VR3. Výhry můžou být okamžité!
09.07.2019
Opraveny některé funkce VR3 Slot Machine a přidána funkce blokace válců. Přidány nové symboly a možnost výhry kreditů.
25.06.2019
Přidán VR3 slot machine, kde lze získané kredity vsadit do hry o bonusy. Pozor..., platí zde pravidlo Lehce nabyl, lehce pozbyl !!!
24.06.2019
Před výlovem lze přesunout vybrané kusy ryb do sádky. Ponecháte si tak např. trofejní kusy, které mají vliv na atraktivitu revíru. Po výlovu přesunete kusy zpět. Kapacita sádky revíru je omezená. Ryby v sádce rostou stejně jako v revíru, ale mohou hynout stejně jako by byly v revíru. Sádka je propojena s revírem. Přesun tedy neřeší kyslíkový deficit. Pokud máte ryby v sádce a nepřesunete zpět na revír, ztrácíte atraktitu trorejí u sportovních revírů.
13.06.2019
- Při výlovu opraven výpočet ceny prvotní násady
- Pridány dva prvky do Zvýšení atraktivity
12.06.2019
Sdílením soutěžní hry VR3 na Facebooku můžete získat kredit + bonusy. Nalenzete v kategorii Kredit + Bonusy
11.06.2019
Zvýšeny růstové koeficienty kaprů
11.06.2019
Přidány bonusy do hry. Získané bonusy se vybírají stejně jako získané kredity a to pomocí kliknutí na diamant. Pokud nemáte žádné získané kredity ani bonusy, není diamant viditelný.
06.05.2019
Získané kredity v soutěži nebo jinou aktivitou je nutné vybrat kliknutím na blikající diamant v hlavičce.
05.05.2019
Soutěže o ceny přemístěny do hlavního menu. Nyní se lze současně účastnit více soutěží. Maximálně však dvou s jednou vodní plochou.
30.05.2019
Zvýšena hodota maximálního zarybnění vodních ploch na 1,000 Kg/Ha
28.05.2019
- Opraveny výlovy a zisky z výlovů. Nyní se zisk z výlovu rybníků propočítává správně.
- Zvýšeny růstové koeficienty u vybraných druhů ryb. - Odstraněna složka zarybnění. Podrobné statisky u jednotlivých druhů ryb jsou nyní k dispozici ve složce Výsledek hospodaření.
22.05.2019
Pokud neudržujete své rybníky a máte na nich sportovní rybolov, bude docházet ke krádežím a ztrátě kreditu za povolenky. Můžete se dostat do dluhu a přijít o revír!
14.05.2019
K Tvoje revíry přidána informace o stavu přerybnění/ideálního zarybnění v kilogramech na hektar. Ryby v hodně přerybněných rybnících budou umírat ve větší míře nedostatkem kyslíku. Dodržujte své stavy ideální rybí obsádky a vyhněte se úhynu ryb.
14.05.2019
Přidána funkce odebrání revíru za dlouhodobé neudržování. Pokud dlouhodobě neudržujete svůj revír, bude Vám odebrán. V případě, že jej máte koupený, bude vrácen kredit v hodnotě kupní ceny. Kredity získané provozem budou ztraceny!
12.05.2019
Složka Nákup vybavení změněna na Zvýšení atraktivity. Přidány další položky pro zvýšení atraktivity vašeo revíru. Reklama do novin, Reklama do rádia, Reklama do TV.
12.05.2019
Nasazen nový algoritmus na úhyn ryb u vodních ploch s nadměrnou rybí obsádkou.
12.05.2019
Přidána funkce Údržba revíru. Revíry se nyní musí udržovat, jinak dochází k přirozené ztrátě atraktivity revíu. Pokud dojde k překročení hranice údržby, bude revír uživateli odebrán.
09.05.2019