Pracuji

Nahrávám data na server...

Recenze, tétata, inzerce a diskuse s rybářskou tématikou

Založte jakoukoliv recenzi, inzerci nebo diskusi k růzým produktům a tématům, týkajících se rybaření.

Proč zakládat diskusi, recenzi a inzerci o rybaření zde?

Zkuste se na chvíli zamyslet nad následující problematikou. V dnešní době je velice snadné inzerovat své služby na Facebooku a většina lidí sáhne právě po této možnosti a bere ji jako zásadní. Ano, inzerce a propagace na Facebooku je snadná a rychlá. Bohužel si již nikdo neuvědémí, že jen krátkodobá. Váš inzerát či příspěvek je velice rychle vytlačen novými a během krátké chvíle naprosto zapomenut. To se u inzerce zde nestane. Díky kvalitní optimalizaci dojde k tzv. indexaci inzerátu, či recenze vyhledavači a Váš příspěvek je dohledatelný kdykoliv na Google, Seznam aj. Inzerce na Facebook je v jistém směru výhodná, ale neberte ji jako jedinnou možnost. Vložení příspěvku není sice tak pohodlné, ale během chvilky zjistíte, že to mělo význam!

Porovnání výhod recenzí, diskuse a inzerce s Facebook

Facebook - výhody

 • Příspěvek je ihned viditelný pro zvolený okruh uživatelů
 • Lze snadno sdílet
 • Lze snadno vkládat fotografie

Facebook - nevýhody

 • Příspěvek vidí omezený počet uživatelů, který je limitován skupinou nebo počtem přátel či sdílením uživatelů
 • Vyhledavače neumí takový obsah indexovat a tedy jej nenalezne jiný uživatel ve vyhledávání
 • Během krátké chvíle Váš příspěvek vytlačí nové příspěvky a je zpětně těžce dohledatelný, musíte tak opakovat nebo zaplatit za propagaci

MyFish.cz - výhody

 • Příspěvek je okamžitě nabídnut formou sitemap vyhledavačům k indexaci.
 • Příspěvek není limitován počty lidí, kteří jej mohou vidět. Jednak si jej mohou prohlédnout uživatelé našeho webu a hlavně jej lze dohledat v jakémkoliv vyhledavači po dlouhou dobu.
 • Lze snadno snadno sdílet i na Facebooku
 • Lze vkládat fotografie
 • Prochází dodatečnou optimalizací pro rychlé dohledání na Google
 • Dlouhodobé až trvalé zobrazní a dohledání ve vyhledavači jako Google.cz, Seznam.cz aj.
 • Má opačný výsledek jako příspěvky Facebooku. Čím je příspěvek starší, tím si buduje lepší pozici ve vyhledávání.

MyFish.cz - nevýhody

 • Určitá prodleva než se příspěvek obejví ve vyhledavači
 • Omezení na vložené fotografie
 • Méně sofistikovaná obsluha editace a vkládání fotek

Několik pravidel pro úspěnou inzerci, diskusi a recenzi?

Zcela jistě je zájmem každého zadavatele inzerce, diskuse nebo recenze, aby příspěvek četl co největší okruh uživatelů. Toho lze docílit následujícími způsoby.

 • Výstižný titulek tématu. Měl by obsahovat výstižně a ve zkratce obsahovou část a klíčová slova (týkající se rybářské tématiky), která bude pravděpodobně uživatel hledat.
 • Titlulek nesmí být krátký ani příliš dlouhý.
 • Obsahová část by měla mít přímou sovislost s Titulkem a obsahovat větší množství klíčového textu rybářského charakteru. Důležitá slova jako je např., rybaření, pronájem, prodám člun aj. klidně v textu zopakujte ze samotného titulku. Nikdy však nekopírujte celý titulek do obsahu.
 • Pište spisovně, nepoužívejte dialekt
 • Nekopírujte obsah např. z vašeho či jiného webu. Duplicita povede k penalizaci vašeho příspěvku a nemusí se ve vyhledavači vůbec zobrazit.
 • Proveďte sdílení příspěvku na Facebooku. Přispějete tím k rychlejšímu zájmu o příspěvek.