menu
Pracuji
Zavřít

Soutěžní hra pro rybáře - provozuj svůj rybářský revír

Staň se nejlepším rybníkářem celé ČR

Strategická hra s rybami, která simuluje provoz virtuálních soukromých revírů. Můžete nakupovat revíry, vysazovat ryby, nakupovat vybavení. Provozem si vyděláváte na nákup vybavení a dalších vodních ploch.

Můžete vlastnit více revírů, které lze provozovat buď jako revíry se sportovním rybolovem nebo čistě jako chovné.

U rybníků se sportovním rybolovem si stanovujete cenu povolenek a zvyšujete atraktivitu nákupem vybavení.

U chovních rybníků je váš zisk čistě z chovu vybraných druhů ryb. Chovné rybníky lze kdykoliv slovit a získat tak další kredity na nákup další vodních plochy nebo vybavní, případně na další rybí obsádku.

Celá hra VR3 neprobíhá v reálném čase. Jeden den je brán jako jeden měsíc, kdy v měsíci se počítá 24 aktivích dnů.

  • růst ryb je přepočítán jednou za den, tj. měsíc v herním čase
  • zisk z povolenek jednou za hodinu, tj. den v herním čase
  • u vodních ploch v nájmu se nájem strhává každý 12 den, tj. rok v herním čase (u nájmu je kauce jeden měsíc - nevratná)
  • další hodnoty se propočítávají průběžně nebo v reálném čase
Důležité je se občas přihlásit a zkontrolovat své stavy zarybnění. Při nadměrné rybí obsádce může dojít k úhynu z nedostatku kyslíku. Při nedostatečném kreditu na nájem vám bude časem revír sebrán. Proto je vhodné tyto údaje kontrolovat!