menu
Pracuji
Zavřít

Průvodce hrou Virtuální rybníkář VR3 - pravidla

Hlavní pravidla VR3

  • ke hře je přísně zakázáno používat neexistující emailové adresy, nebo emailové adresy, které nejsou vaše
  • jsou zakázány opakované registrace jedním uživatelem pod různými emailovými adresami za účelem zisku nových kreditů. Posouzení je na provozovateli webu.
  • je zakázáno používat praktiky, které mohou ovlivnit běh programu hry
  • v případě zjištění porušení pravidel je provozovatel oprávněn odstranit celý uživatelský účet hráče bez nároků na případné výhry v soutěžích
  • provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže i v průběhu konání soutěží o věcné ceny.
  • provozovatel si vyhrazje právo na rozhodování o nekalém počínání hráče i v případech, které zde nejsou uvedeny.
  • provozovatel je oprávněn zasílat informační e-maily ohledně stavu účtu uživatele - soutěžícího. Tyto informační maily lze deaktivovat odkazem, který se nachází v každé zprávě.

Průvodce hrou

Nakupujte rybníky a vodní plochy, vysazujte ryby, prodávejte povolenky, vydělávejte kredity na nákup vybavení, reklamy a dalších vodních ploch. Poměřte své síly s ostatními soupeři.

Základem hry je herní kredit, který svou strategií zhodnocujete. Pokud máte dostatek kreditů, můžete zkusit své štěstí ve hře VR3 Slot Machine, kde lze kredity vsadit do soutěžního stroje a v reálnéme čase vyhrát jednu z hodnotných cen.

Celá hra probíhá ve zrychleném čase. Jeden reálný den odpovídá jednomu měsíci, který má 24 produktivních dnů. Tedy jeden reálný den je jedna herní hodina.


Kredit

Kreditem se rozumí virtuální měna, která slouží k většině transakcí ve hře VR3. Např. nákup vodních ploch, nákup rybí obsádky, nákup vybavení vodní plochy aj. Každý hráč získá dostatečné množství kreditu při samotné registraci do systému myfish.cz. Kredit lze dále získat herní strategií v samotné hře VR3 a VR2, případně jinou aktivitou na portále myfish.cz


Perly

Speciální herní měna, která slouží především k zlepšení nějaké vlastnosti nebo levelu hráče. Lze získat různou strategií, především ve hře VR3 Slot Machine


Level hráče

Prestižní záležitost hráče. Level poukazuje na dosažené zkušenosti hráče. K získání vyšších levelů je nutný značný kredit a velké množství perel. Navyšování levelu hráče má vliv na Obsádku a Úživnost vašich vodních ploch. Můžete tak docílit zvýšeného růstu ryb a zvýšit jejich počet ve vašem rybníku.


Nákup, pronájem vodní plochy

Za své kredity lze nakoupit nebo pronajmout dostupné vodní plochy a rybníky. Pokud nemáte dostatečný kredit, musíte volit levnější a menší vodní plochy nebo rybník či vodní plochu pronajmete.

U nákupu rybníku je cena jasná, je uvedena vyčíslením v kreditech. U nájmu je vždy prvotní nevratná kauce rovnající se se výši nájmu. U nájmu je tedy pořicovací náklad 2 x samotný nájem. Poté je nájem strháván každý herní rok z hlavního herního účtu (12 dnů v reálném čase). Pokud nemáte 3x na zaplacení nájmu, tedy nemáte dostatek prostřeků na hlavním účtu, dojde k odebrání vodní plochy bez nároku na získaný kredit nebo ryby.


Tvoje revíry

Zde naleznete své revíry, které máte koupené nebo pronajaté. Zobrazuje se zde atraktivita Vašich revírů, stav vašich zisků a stav údržby. Zde lze revíry zpět prodat nebo upustit od nájmu. Rovněž zde máte možnost volit mezi dvěma typy vodní plochy. Buď zvolíte plochu pro sportovní rybolov nebo jako chovný rybník. Každá z variant má ze strategického hlediska jinou formu využití. Zde také provádíte údržbu revíru a přidělujete bonusy.

Provádějte pravidelnou údržbu svého revíru. Pokud dlouhodobě revír neudržujete, bude Vám odebrán. Obdržíte zpět kredit v hodnotě nákupu, pokud byl revír zakoupen. Ztratíte kredity získané za povolenky nebo z chovu ryb. Stejně tak přijdete o získané bonusy. Při odebrání vodní plochy z nájmu neobdržíte nic. Cena údržby revíru je stanovena na základě rozlohy vodní plochy. Její základní jednotka a cena za jednotku údržby je uvedena u každé vodní plochy formou Údržba/-1:

Zde lze měnit i nastavení kapacity sádky. Ta slouží k tomu, aby se ryby z výlovu ponechaly na revíru. Zvyšte svou kapacitu sádky a ponechejte si trofejní kusy.

Speciální bonusy nelze koupit za kredity. Jde o bonusy, které lze získat v soutěžích nebo v samotné hře herní strategií. Tyto bonusy trvale zvyšují určitou vlastnost vybrané vodní plochy. Bonus lze přidělit k jakokoliv vybrané vodní ploše. Po přidělení nelze tento bonus odebrat a přidělit jinam. Stává se pevnou součástí vybrané vodní plochy. Při prodeji vodní plochy se tyto bonusy mažou. Další zájemce při nákupu takové vodní plochy tyto bonusy ztratí. Musí si je získat sám.

Získané bonusy lze přiřadit ke své vodní ploše v Tvoje revíry a to kliknutím na Bonusy u jednotlivých vodních ploch. Zde poté uvidíte vybranou vodní plochu, přířazené a volné bonusy k přiřazení. Kliknutím na volný bonus dojde k přiřazení bonusu k vodní ploše. Tento úkon je nezvratný. U vodní plochy je možné mít libovolný počet bonusů.


Revíry pro sportovní rybolov

Většina vodních ploch má při nákupu status Sportovního rybolovu. U takové vodní plochy prodáváte povolenky k lovu, kde si stanovujete cenu povolenky chyť a pusť. U revírů se sportovním rybolovem je nutné zvyšovat jeho atraktivitu a udržovat ho v dobrém stavu. To se projeví na množství prodaných povolenek. Zisk z povolenek lze využít k nákupu vybavení nebo ryb. Četnost prodeje povolenek ovlivňuje i velikost vybraných druhů ryb. Je vhodné si pro sportovní rybolov vykrmit především trofejní kapry, amury, sumce aj.


Chovné revíry

U chovného revíru vyděláte na celkové výtěžnosti z chovu vybraných druhů ryb. Důležitá je zde úživnost daného revíru. Dle úživnosti se řídí růst nasazených ryb. I tyto revíry je nutné udržovat, jinak o revír můžete přijít. Jakmile budete spokojeni s výdělkem, lze revír slovit a kredit použít na nákup další násady.


Maximální rybí obsádka

Maximální rybí obsádka je stanovena na 1000 kg/hektar vodní plochy. Je tedy nutné při osazování rybami počítat i s jejich růstem. V případě překročení limitu dojde k úhynu ryb z nedostatku kyslíku. Hodnoty tvého osazení vodní plochy jsou viditelné v sekci Tvoje revíry


Nákup ryb

Za přidělené kredity lze nakoupit různé druhy ryb. Každý druh ryby má svou cenu. Rybí obsádku je vhodné volit s ohledem na charakter vodní plochy.


Povolenky k lovu

U sportovních revírů zvolte cenu povolenky k lovu stylem chyť a pusť. Cena povolenky ovlivňuje četnost prodeje. Pokud neprodáváte povolenky, snižte cenu. Povolenky rovněž neprodáte, pokud nemáte rybník řádně zarybněn. Stejně tak není dobré podcenit samotnou atraktivitu svého revíru. Přepočet zisku povolenek probíhá každou hodinu. Což je v reálném čase jeden den.


Převody kreditů

Z výlovu se kredit přepíše na patřičný revír, kde výlov proběhl. Odtud jej ale nelze čerpat pro další potřebu. Proto je nutné ho dále převést na hlavní herní účet ze sekce Moje revíry.

Kredit z prodaných povolenek naleznete v Povolenky k lovu. Odtud je možné kredit převést na vodní plochu, kde prodej probíhal a až poté na hlavní herní účet. Pokud soutěžíte v zisku kreditů na povolenkách, tak budete převodem vyřazeni z tabulky!


Úživnost vodní plochy

Úživností se rozumí schopnost vodní plochy přirozenou formou uživit jednotlivé druhy ryb. Čím větší je úživnost, tím lépe ryby rostou. Při volbě chovného revíru se automaticky úživnost zvyšuje.


Růst ryb

Ryby rostou na základě úživnosti. Každý kus ryby roste unikátně, nikoliv stejně. K přepočtu růstu ryb dochází jednou za 24 hodin. V reálu to odpovídá růstu za cca 1 měsíc. Růst ryb je nutné brát s jistou rezervou. Nelze přesně stanovit růstové koeficienty a aplikovat je do hry. Pokud ryby dosáhnou maximálních velikostí hynou stářím.


Zvyšování atraktivity vodní plochy

Má význam především pro revíry sportovního rybolovu. Atraktivitou zvušujete prodej povolenek. Ke zvýšení atraktivity postačí nakoupit vybavení, které přirozeně zpříjemní lov návštěvníkům revíru. Mezi krátkodobé a nejúčinnějí zvýšení atraktivit patří nákup vhodné reklamy. Reklama má největší účinek těsně po nákupu, kdy její účinek pozvolně klesá. Pokud nemáte dostatečné množství kreditů na nákup vybavení, vydělejte je na povolenkách nebo chovu ryb.


Směnárna

Směnárně lze směnit nepoužívané bonusy za lepší. Výsledek je však předem nejistý. Můžete rovněž obdržet drobný kredit nebo perly. Správnou kombinací bonusů ve směnárně získáte bonus vyšší řady. Tyto lze použít k vylepšení vodních ploch.


Výsledek hospodaření

Zde naleznete výsledky hospodaření na chvoných i sportovních vodních plochách. Máte k dispozici údaje o výtěžnosti díky nárůstu jednotlivcýh druhů ryb a celkovou sumarizaci případného výdělku. Zde lze provést samotný výlov vodní plochy a vydělané kredity použít dále do hry. Cena výlovu je stanovena na základě plochy a je odečtena od výtěžnosti. Pro podrobný přehled růstu lze kliknout na jednotlivé druhy ryb.


VR3 Slot Machine

Stroj který zaručeně utratí Váš kredit. Nabyté kredity můžete vsadit a získat věcné ceny nebo samotné bonusy do hry. Bonusy zásadně ovlivnují vaše zisky, růst ryb, prodej povelenek aj. S bonusy rostou zisky rychleji a zvyšujete si šanci na hlavní výhru.


Info panel

Obsahuje nejdůležitější sdělení, týkající se vašeho účtu. Nalznete zde úhyny ryb, nákupy vodních ploch, převody kreditů aj.


FAQ

Nejčastěji opakující se otázky týkající se hry a herní strategie.


Soutěže a žebříčky

S jednou vodní plochou se lze účastnit max. dvou soutěží a to Hlavní soutěže souběžně s vybranou vedlejší soutěží. Do hlavní soutěže jsou zařazeny automaticky všechny vodní plochy splňují daná kritéria. Do vedlejší soutěže je nutné svůj rybník či vodní plochu přihlásit. Přihlášení vodní plochy lze provést po výběru vedlejší soutěže kliknutím na Přihlásit do soutěže. Zobrazí se vodní plochy, které lze do soutěže přihlásit. Přihlášení vyžaduje nulový kredit jak na samotné vodní ploše, tak v povolenkách. Je to proto, aby při startu neměl někdo větší výhodu.

V celkovém žebříčku nebo soutěži uvidíte celkové pořadí na výdělky, zarybnění aj. U soutěží se většinou vyžaduje ponechání kreditu na daném místě. Při převodu kreditu na hlavní herní účet budete vyřazeni z celkové tabulky.

Po skončení soutěže je znemožněn převod herní měny z daných revírů, které se soutěže účastnily. Jakmile bude soutěž převedena do archivu, bude možné kredity převést a čerpat. Převod soutěže do archivu proběhne po kontrole výsledného pořadí a to do 1-10 prac. dnů. Zpravidla však obratem.